Pomiary zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Zastosowanie najnowocześniejszej aparatury pomiarowej daje nam możliwość realizacji obszernego zakresu pomiarów emisji pyłowych i gazowych odprowadzanych do powietrza

Osoby odpowiedzialne za badania emisji:

inż. Karol Kwapisz

specjalista ds. pomiarów emisji do środowiska

501 264 085
61 868 45 09
karol@bm-ekos.com.pl

mgr inż. Krzysztof Stanasiuk

specjalista ds. pomiarów emisji do środowiska

608 669 245
61 868 45 09
krzysztof@bm-ekos.com.pl

Pomiary zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Ogromne doświadczenie i wysokie kwalifikacje, a także zaangażowanie personelu wraz z zastosowaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej, regularnie wzorcowanej i sprawdzanej, daje możliwość realizacji obszernego zakresu pomiarów emisji pyłowych i gazowych odprowadzanych do powietrza. Podczas realizacji zadań opieramy się na obowiązujących przepisach Prawa Ochrony Środowiska, a także właściwych aktach wykonawczych.

W ramach pomiarów stężeń i emisji gazów odlotowych wykonujemy między innymi:

Pomiary wykonujemy przy użyciu sprzętu pomiarowego takiego jak:

Konsultacje techniczne

W ramach pomiarów emisji przeprowadzamy konsultacje techniczne, polegające na wizjach lokalnych, udzielaniu wsparcia merytorycznego pod względem instalacji, dostarczenia i montażu króćców pomiarowych.

Akredytacja

Szczegółowy zakres akredytacji naszej firmy o nr AB 967 znajdziecie Państwo na stronie Polskiego Centrum Akredytacji, jak również pod tym linkiem.