Badania wody i ścieków

Specjalizujemy się w pobieraniu próbek wody i ścieków

Osoby odpowiedzialne za badania wody i ścieków:

Adrianna Budniak

specjalista ds. wody i ścieków

501 448 298
61 868 45 09
adrianna@bm-ekos.com.pl

mgr inż. Marek Woźniak

specjalista ds. wody i ścieków

697 923 703
61 868 45 09
marek@bm-ekos.com.p

Badania wody i ścieków

Specjalizujemy się w pobieraniu próbek wody i ścieków przez personel posiadający uprawnienia próbkobiorcy.

Oferujemy w tej kwestii doradztwo w zakresie gospodarki ściekowej, ustaleniu z Klientem zakresu badań i analiz jakości wód (przeznaczonych do spożycia, wód podziemnych, mikrobiologii), a także jakości ścieków różnego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.

Akredytacja

Szczegółowy zakres akredytacji naszej firmy o nr AB 967 znajdziecie Państwo na stronie Polskiego Centrum Akredytacji, jak również pod tym linkiem.