Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi pomiarowo-badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska, emisji zanieczyszczeń do powietrza, środowiska pracy oraz emisji hałasu przemysłowego. Mamy 25-letnie doświadczenie w tym zakresie.

  Formularz kontaktowy

  Możemy Państwu pomóc we wszelkich sprawach powiązanych z zagadnieniem pomiarów stężeń i emisji zanieczyszczeń do powietrza, pomiarów środowiska pracy oraz pomiarów emisji hałasu środowiskowego.

  BM-ekos
  Nasz zespół
  Adrianna Budniak
  Prezes Zarządu
  Badanie wody i ścieków

  501 448 298
  61 868 45 09
  adrianna@bm-ekos.com.pl

  inż. Karol Kwapisz
  Kierownik zespołu pomiarów
  Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
  501 264 085
  61 868 45 09
  karol@bm-ekos.com.pl
  mgr inż. Krzysztof Stanasiuk
  Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
  608 669 245
  61 868 45 09
  krzysztof@bm-ekos.com.pl
  mgr inż. Mikołaj Hoffman
  Pomiary na stanowiskach pracy
  512 745 254
  61 868 45 09
  mikolaj.hoffman@bm-ekos.com.pl
  mgr inż. Monika Szalaty
  Pomiary na stanowiskach pracy
  61 868 45 09
  monika@bm-ekos.com.pl
  mgr inż. Jakub Fabian
  Pomiary na stanowiskach pracy
  61 868 45 09
  fabian@bm-ekos.com.pl
  mgr inż. Marek Woźniak
  Kierownik ds. jakości, zakupy
  Badanie wody i ścieków
  697 923 703
  61 868 45 09
  marek@bm-ekos.com.pl
  Agnieszka Wrzosek
  Księgowość
  dr inż. Robert Kalak
  Pracownia konsultingowa i pomiary emisji hałasu środowiskowego
  660 898 204
  61 868 45 09
  robert@bm-ekos.com.pl